United States Of Common Sense

Christodoulos Xiros

Convicted Greek terrorist taking us back to bloody war

Christodoulos Xiros
Christodoulos Xiros
Christodoulos Xiros of the 17 November guerrilla group delivering his video message. | Photo: Associated Press | Link | Christodoulos Xiros, Terrorist, Greece, 17 November, Che,

Convicted Greek terrorist taking us back to bloody war

The following is a translation of Christodoulos Xiros's video posted recently; (Note the four people in the background are Che Guevara, Georgios Karaiskakis, Theodoros Kolokotronis, and Aris Velouchiotis.)


Επειδή οι γνωστοί κροκόδειλοι των ΜΜΕ θ' αρχίσουν τις κλάψες για τα απολεσθέντα δικαιώματα, και θα ζητάνε όπως πάντα αίμα στην αρένα, έχω να πω τα εξής:

Because the known Journalist with crocodile tears of the Media will begin crying for the lost rights, and will be asking for blood in the arena, I have to say the following:

Καταρχάς, η δημοκρατία σας έχει αποθάνει προ πολλού και το εξάμβλωμα που έχει απομείνει είναι τόσο εξόφθαλμα φασιστικό που εξέχουν γύρω του οι αγκύλες της σβάστικας.

To begin with, your democracy has died very long ago and whatever has been left is so clearly seen as fascist having the German symbols of fascism around it.
Μην παριστάνετε λοιπόν τους τιμητές και τους προστάτες τη στιγμή που δολοφονείτε τους νέους για 1.40' και δεν σας καίγεται και καρφί. Όχι σε εμάς, απατεώνες των ΜΜΕ, φερέφωνα των δανειστών, δωσίλογοι του Δ' Ράιχ.

Don't imitate yourselves as the guardians at the same time while you are killing the young for 1.40 Euro and you don't even give the damn. Not to us, crooks of the Media, voices of the lenders, traders of the Fourth Reich (World War II German Nazis).
Είναι φυσικό η έξοδός μου να προκαλεί πανικό και τρόμο σε σας και σ' αυτούς που υπηρετείτε!

It's natural for my exit to cause panic and fear to you and to those you serve!
Αλλά όχι στην κοινωνία και στον λαό.

But not to the society and the people.
Είστε απέναντί μας, είστε τσανάκια αυτών που μας καταστρέψανε και αυτό είναι πλέον συνείδηση όλων.

You are on the other side of us, you are cooperatives of those who have destroyed us and it's in everyone's conscience.
Δε μας ξεγελάτε πια.

You cannot trick us any longer.
Δε σας σώζει τίποτα, ούτε τα Νταχάου που σχεδιάζετε, ούτε οι στρατιές των μισθοφόρων. Ότι και να κάνετε πολύ σύντομα το ποτάμι της οργής θα φουντώσει και θα σας πνίξει!

Nothing will save you, neither the Dachaou which you are planning (concentrations camps in WWII), nor the great numbers of those who you buy out. Whatever you do very soon the storm of anger will uproar and drown you!
Και σας προειδοποιώ:

And I warn you:
Μην τολμήσετε να κανιβαλλίσετε τους συγγενείς μου και τα αγαπημένα μου πρόσωπα, μη φαντασθείτε ότι θα επαναλάβετε τα όργια του 2002, όταν μας είχατε όλους αιχμαλώτους. Τώρα θα λάβετε την απάντηση που σας αξίζει!

Do not attempt to humiliate my relatives and my loved people, do not believe that you will repeat the orgies of 2002, when you had caught us all. Now you will receive the answer you deserve!
Για την ώρα τους αφιερώνω έναν στίχο απ' το τραγούδι του Β. Παπακωνσταντίνου

For now I dedicate a phrase from the song of V. Papaconstantinou
'Καραϊσκάκης'. 'Όταν γυρίσω θα σας γαμήσω'

'Karaiskakis'. 'When I return I will fuck you'
Το αν κατάφερα να πείσω τους δεσμώτες να μου χορηγήσουν άδεια, το θεωρώ προσωπική επιτυχία και θα τους απαντήσω με την φράση που είπε ο Τζαβέλας όταν έπεισε τον Αλή Πασά να τον αφήσει ελεύθερο: 'Χαίρομαι που εγέλασα έναν δόλιο'. Πράξη βέβαια που πλήρωσε με την ζωή του παιδιού του, που ήταν όμηρος του Αλή Πασά.

If I was able to persuade the prison staff to give me permission to leave, I consider it my personal success and I will respond with the phrase of Tzavelas when he persuaded Ali Pasa (Turk) to free him: 'I am happy I tricked a conniver'. An act which he paid with the killing of his son who has held as a hostage by Ali Pasa.
Αν ήσασταν έξυπνοι θα μας είχατε δώσει όχι απλά άδειες αλλά και ελευθερία, όμως φυσικά δεν είστε.

If you were smart you would have given us not only furloughs but also freedom, but obviously you are not.
Τώρα την ύστατη ώρα αντί να φωνασκείτε υστερικά, να ετοιμάζετε πιο σκληρούς νόμους και πιο σκληρή καταστολή ' που δείχνει και το μέτρο της δημοκρατίας σας ' καλύτερα να ετοιμάζετε την ντροπιαστική φυγή σας. Γιατί η βασιλεία σας τελείωσε και δεν το έχετε πάρει χαμπάρι!

Now at the last moment instead of acting hysterical, preparing tougher laws and stronger control-which shows the level of your democracy- its better you prepare your embarrassing departure. Because your ruling has finished and you haven't realized it!
Θα μπορούσα να επαναπαυτώ στις δάφνες της προηγούμενης δράσης μου και να επαναλαμβάνω την καραμέλα της εποχής 'κάποιος πρέπει επιτέλους να κάνει κάτι'. Δεν το έπραξα.

I could have relaxed with the success of my previous actions, and could have repeated the recent commonly used phrase 'someone should finally do something'. I did do that.
Η επιλογή μου να παραβιάσω την άδεια καταστρέφει πρώτα-πρώτα την δική μου 'πορεία'.

My choice to go against my furlough first destroys my 'history'.

Όμως τι προοπτικές μπορεί να έχει κανείς όταν βλέπει την κοινωνία να καταρρέει, τη χώρα να καταστρέφεται και τον λαό να οδηγείται στον εξανδραποδισμό; Μέχρι πότε θα βλέπουμε εν έτει 2014 ανθρώπους να πεθαίνουν απ' τα μαγκάλια και να μένουμε απαθείς; Εγώ πάντως όχι!

But what potential does one have when he sees society being destroyed, the country being destroyed, and the people being driven to catastrophe? Until when in 2014 will we see people dyeing from being burned alive in their homes and we are not taking action? I will not!
Πήρα για άλλη μια φορά την απόφαση, να βροντήξω ξανά το αντάρτικο τουφέκι ενάντια σε αυτούς που μας κλέψαν την ζωή και πούλησαν τα όνειρά μας για να βγάλουν κέρδος.

I took for one more time the decision, to use the 'antartiko toufeki-the gun used by leftist against rightist and against fascists in WWII' against all those who stole our loves and sold our dreams to earn money.
Δεν θέλουμε τα ευεργετήματά σας, κρατείστε τα να φιλοδωρείτε κανέναν ρουφιάνο σας.

We do not want your special privileges, keep them in order to give as gifts to your 'squealers-rats'.
Θέλουμε δικαιώματα και θα τα κατακτήσουμε με τ' όπλο στο χέρι. Δε ζητάμε χάρη από κανέναν και ειδικά από σας τους προσκυνημένους. Και καλά θα κάνετε αν ξανασυναντηθούμε που δεν το εύχομαι (ούτε σεις να το εύχεστε) να με σκοτώσετε γιατί αν με πιάσετε αιχμάλωτο πάλι θα ξαναφύγω για να σας πολεμήσω μέχρις εσχάτων.

We want right and we will earn them with the gun in our hands. We are not asking for favors from anyone, especially from you who are beggars. And its good for you if we meet again which I do not hope for (you should not hope for either) to kill me because if you catch me I will leave again and fight you until end.
Θα κλείσω με ένα κομμάτι από την πολιτική μου δήλωση αντί απολογίας στο εφετείο, τον Νοέμβρη του 2006: 'Δεν είμαι σε καμιά περίπτωση αυτό που περιγράφετε, σίγουρα όμως είμαι αυτό που φοβάστε.

I will conclude with one part from my political announcement instead of statement in the higher Court on November 2006: 'I am not what you are describing, I am for sure what you are fearing.'


Και θα ξαναπώ τον ίδιο στίχο από τον Προμηθέα Δεσμώτη.

And I will say again the phrase from Promithea Desmoti.
'Χτυπάτε, αλυσοδένετε το σώμα

'Hit, chain the body
σκλάβοι του Δία

slaves of Dia
ο νους ' η ψυχή παραμένει λεύτερη'.

the mind-the soul remain free'.
14-1-14

January 14, 2014 (notice the 14114 combination-maybe a code)

Χριστόδουλος Ξηρός,

Christodoulos Xiros,
Ελεύθερο μέλος της 17Ν.

Free member of 17N.
Download Christodoulos Xiros's video here

Comment on Facebook

Updated Jan 2, 2019 12:28 PM EST | More details

AND Magazine AND MAGAZINE

©2019 AND Magazine

This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed without express written permission from AND Magazine corporate offices. All rights reserved.